• Help us save the Taranaki Kokako
  • The most important thing is to protect the life force of Parininihi, the parent face of Ngati Tama Iwi
    Te Hiahia tuturu kia, tiaki te mauri o Parininihi
    Te Matua Kanohi o Ngati Tama Whanui
  • Want to know how you can get involved?
    Head to our Support Us page for more info
    GET INVOLVED